Rapid prototyping

Stosując Rapid Prototyping możliwe jest wykonywanie modeli przedmiotów o bardzo złożonych kształtach, których wykonanie byłoby kłopotliwe lub wręcz niemożliwe innymi metodami produkcji.

Podejście tradycyjne

Tradycyjne metody wykonywania modeli (frezowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie) są technologiami "ubytkowymi" oznacza to, że efektem ubocznym jest otrzymywanie odpadków.

Tradycyjne podejście do produkcji

Powyższy wykres przedstawia (w uproszczeniu) etapy prac wykonywanych standardowo przy tworzeniu nowego produktu.

Podejście z wykorzystaniem rapid prototyping

Technologia z, której korzystamy jest addytywna co oznacza tworzenie modelu poprzez dodawanie kolejnych warstw materiału.

Podejście do produkcji w oparciu o rapid prototyping

Szybkie prototypowanie pozwala przejść bezpośrednio do etapu prototypowania zaraz po stworzeniu modelu konstrukcyjnego, skracając tym samym cały proces produkcji.

Ogólny schemat szybkiego prototypowania

Ogólny schemat szybkiego prototypowania

Współpraca z nami umożliwia pominięcie całego procesu prototypowania i otrzymanie gotowego do testu wyrobu. Dzięki temu nasz klient musi jedynie wpaść na pomysł nowego produktu, a po otrzymaniu gotowego prototypu sprawdzić jego funkcjonalność i użyteczność. Chętnie pomożemy Państwu w doskonaleniu danego artykułu, wykonując potrzebne modyfikacje w kolejnych iteracjach procesu produkcyjnego.

Obszary zastosowania szybkiego prototypowania

Do głównych zastosowań RP należą:

 • badania i ocena rozwiązań konstrukcyjnych na bazie modeli fizycznych
 • badania i ocena marketingowa nowych produktów
 • wielofunkcyjne modele
 • modelowanie i wytwarzanie implantów w medycynie
 • studia projektowe i ergonomiczne
 • ocena procesów wytwarzania i montażu

Zalety oraz zagadnienia związane z RP

Zalety:

 • szybkie tworzenie modeli - redukowanie czasu pomiędzy wytwarzaniem produktu, a wprowadzaniem go na rynek
 • możliwość tworzenia modeli o złożonej geometrii i powierzchni o swobodnych kształtach
 • niewielkie koszty prototypowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji (frezowanie, toczenie, obróbka elektroerozyjna)

Istotne zagadnienia:

 • obszar roboczy maszyny jest ograniczony do 20x25x20cm w praktyce oznacza to, iż modele większe niż podane wymiary zostaną podzielone na części i po wydrukowaniu zespolone
 • materiały, z których mogą być wykonane modele to: ABS, PLA, Nylon, guma, Laybrick, Laywood
 • części spełniają wymagania mechaniczne tylko w ograniczonym zakresie

Opłacalność wykorzystywania szybkiego prototypowania

Wstępne fazy rozwoju produktu decydują o najistotniejszych składnikach kosztów jego wytwarzania, gdyż wynikają z wyboru konstrukcji, stosowanych materiałów i technologii. Jako kryterium stosowania technik przyjmuje się najczęściej czas obróbki (generowania) oraz koszty wytworzenia modelu – prototypu.

Porównanie kosztów i czasu produkcji między obróbką skrawaniem, a RP.

Techniczny prototyp wytworzony w fazie opracowywania produktu pozwala na pierwszą wizualną i funkcjonalną ocenę przyszłego wyrobu. Zwykle na tym etapie zapada decyzja o prowadzeniu dalszych prac rozwojowych. Rapid Prototyping pozwala na szybkie wykonanie fizycznych modeli na podstawie modelu trójwymiarowego CAD, znajdując zastosowanie w technikach rozwoju produktu i przyczyniają się do szybkiego wytwarzania prototypów, jak i całego produktu oraz przygotowanie jego procesu wytwarzania. Wykonanie prototypu tradycyjnymi metodami (najczęściej metodami obrobki skrawaniem) jest długotrwałe i kosztowne, gdyż wymaga dużych nakładów pracy ręcznej. Budowa prototypów pochłania w niektórych branżach nawet 50 – 60% kosztow rozwoju.

Przykładowy wykonany przez nas prototyp

Pojedyncze skany przykładowego obiektu
Prototyp wiatraka komputerowego

Jedna z wczesnych wersji produktu

Skany złączone w całość tworzą spójny model
Gotowy produkt

Wersja produkcyjna wiatraka